پروژه آثار و کاربرد تجدید ارزیابی و نحوه عمل در شرکتهای تولیدی و صنعتی پروژه آثار و کاربرد تجدید ارزیابی و نحوه عمل در شرکتهای تولیدی و صنعتی

دسته : پژوهش ها

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 127 KB

تعداد صفحات : 198

بازدیدها : 409

برچسبها : تجدید ارزیابی شرکتهای تولیدی صنعتی حسابداری مدیریت

مبلغ : 5000 تومان

خرید این فایل

پروژه آثار و کاربرد تجدید ارزیابی و نحوه عمل در شرکتهای تولیدی و صنعتی

دانلود پروژه حسابداری مدیریت - پایان نامه بررسی اثرات تجدید ارزیابی و نحوه عمل و كاربرد آن در شركتهای تولیدی و صنعتی

بخشهایی از متن پروژه دانلودی

اهداف صورتهای مالی و اطلاعات حسابداری

اهداف اصلی صورتهای مالی ارائه اطلاعات فشرده و شکل یافته درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و گردش وجوه نقد یک واحد تجاری بوده که بر طیفی گسترده از استفاده کنندگان از اطلاعات و صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد.

صورتهای مالی و اطلاعات حسابداری برآمده از سیستم های اطلاعاتی حسابداری همچنین نتایج وظیفه مباشرت مدیریت یا حساب دهی آنها در قبال منابعی که در اختیارشان قرار گرفته است را منعکس می نماید. استفاده کنندگان از اطلاعات و صورتهای مالی بمنظور اتخاذ تصمیمات اقتصادی، غالباً خواهان ارزیابی وظیفه مباشرت یا حساب دهی مدیریت می باشند. تصمیمات اقتصادی مزبور به عنوان نمونه شامل مواردی از قبیل فروش یا حفظ سرمایه گذاری در واحد یا واحدهای تجاری و انتصاب مجدد یا جایگزین نمودن مدیران جدید می باشد.

بدیهی است بدلیل اینکه اطلاعات و صورتهای مالی عمدتاً بیانگر اثرات مالی رویدادهای گذشته بوده و الزاماً در برگیرنده اطلاعات کیفی و غیرمالی نمی باشد. لذا برآورنده تمامی نیازهای اطلاعات طیف گسترده استفاده کنندگان از آن اطلاعات نبوده با اینحال صورتهای مالی نیازهای اطلاعاتی مشترک اغلب استفاده کنندگان را رفع می نماید.

اهداف گزارشگری مالی

با عنایت به آنچه که در قسمت اهداف گزارشگری مدیریت به شکل اجمالی بیان گردید، بیان اثرات اقتصادی رویدادها و عملیات مؤثر بر وضعیت و عملکرد مؤسسات و سازمانها برای اشخاص خارج از مؤسسه ذینفع و یا ذیصلاح به دریافت اطلاعات مذکور بمنظور کمک در اخذ تصمیمات مالی می باشند، میتواند به عنوان هدف اصل گزارشگری مالی بیان گردد. چارچوبها و ابزار اصلی انتقال اطلاعات به اشخاص مزبور صورتهای مالی بوده که اساساً در جهت دستیابی به اهداف بشرح زیر می باشد:

1- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم نماید که برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان فعلی و بالقوه و سایر استفاده کنندگان در تصمیم گیریهای سرمایه گذاری، اعطای اعتبار و سایر تصمیمات مشابه مفید واقع شود.

...

حسابداری تجدید ارزیابی دارایی های ثابت

تجدید ارزیابی دارایی های، تعریف، اهداف

تجدید ارزیابی، جایگزینی ارزشهای عادله دارایی های ثابت در تاریخهای تجدید ارزیابی به جای ارزشهای تاریخی به منظور ارتقاءفایده مندی صورتهای مالی و گزارشات حسابداری و فراهم آوردن زمینه های مناسب و مقتضی به جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی برای استفاده کنندگان از صورتهای مالی مذکور می باشد.

عطف به آنچه که از کاهش قدرت خرید پول و شرایط تورمی بیان شد، ارائه صورتهای مالی با استفاده از اطلاعات تاریخی باعث گردیده تا صورتهای مالی به دلیل تفاوت غیرمعقول بین ارزشهای تاریخی و ارزش روز دارایی های شرکتها و مؤسسات و جریان اقتصادی کشور باشد. برخی از عمده ترین این مشکلات را به شرح زیر می توان برشمرد:

عدم قابلیت

کلیه شرکتها و مؤسساتی که در گذشته تأسیس شده اند دارایی های خود را به قیمت هایی تهیه کرده اند که در حال حاضر تحصیل این دارایی ها برای سرمایه گذارانی که تمایل به ایجاد اینگونه فعالیتها را دارند امکان پذیر نمی باشد. به این ترتیب پشتوانه فعلی شرکتهایی که در گذشته تأسیس شده اند تولیدات، دانش فنی تولید، تکنولوژی، سطح عالی مدیریت و نوآوری آنها نیست بلکه نشأت یافته از ارزش دارایی هایی است که به لحاظ مرور زمان و افزایش تدریجی قیمتها طی دوره های تاریخی ، حادث گردیده است. وجود این توان مصنوعی بالقوه در این دسته از شرکتها باعث حذف سرمایه گذاران جدید در این عرصه خواهد شد و از نضج هر گونه نوآوری در روشها و سیستم های تولید و مدیریت نیز تهی خواند ماند.

تفاوت در نرخ بازده سرمایه گذاری و نرخ بازده فعالیت

با توجه به آنچه دربند الف بیان شد، به دلیل افزایش در ارزش روز دارایی هایی که در سنوات قبل تحصیل شده است و پایین بودن هزینه های اسمی و تاریخی انتفاع و برخورداری از منافع این دسته از دارایی ها توسط مؤسسات موجب شده تا افزایشهای ایجاد شده در قیمت دارایی ها که به سبب مرور زمان و نگهداری دارایی ها و سایر جنبه ها ایجاد شده است موجب افزایش غیرواقعی در بازده سرمایه گذاری نسبت به بازده عملیاتی گردد.

...

فهرست مطالب

مقدمه

اهداف صورتهای مالی و اطلاعات حسابداری

اهداف گزارشگری مالی

تاریخچه حسابداری برای ارزشهای جاری

پول، ابزار اندازه گیری و سنجش

تاریخچه حسابداری ارزشهای جاری

تاریخچه حسابداری تغییر قیمتها در انگلستان

حسابداری تغییر سطح قیمتها در ایالات متحده امریکا

حسابداری تغییر قیمتها در استرالیا و کانادا

هدفهای حسابداری در بکارگیری شیوه ها و تدابیر جایگزین

تدابیر حسابداری

سود، تعریف و مفاهیم

سود حسابداری

تاریخچه و مفهوم اقتصادی سود

سود لذت روحی

مفهوم حفظ یا نگهداشت سرمایه

انواع مفاهیم نگهداشت سرمایه

مفهوم نگهداشت سرمایه فیزیکی

رابطه نگهداشت سرمایهو بازده سرمایه و برگشت سرمایه

حسابداری قیمتهای تاریخی تعدیل شده با استفاده از شاخص عمومی قیمتها (HC/CD)

تجزیه و تحلیل روشها و تدابیر حسابداری در شرایط تورمی

اقلام پولی و اقلام غیرپولی

تعدیل و ارائه مجدد بر حسب واحد پول ثابت

قیمت گذاری مستقیم

اقلام پولی و سود یا زیان قدرت خرید

طبقه بندی اقلام پولی و غیر پولی

حسابداری به ارزش طلا (Gold Value Accounting)

حسابداری تجدید ارزیابی دارایی های ثابت (Revalution of Accounting)

تجدید ارزیابی دارایی های، تعریف، اهداف

تفاوت در نرخ بازده سرمایه گذاری و نرخ بازده فعالیت

دارایی های قابل تجدید ارزیابی

ارزیابیان و ویژگیهای آنان:

نحوه قیمت گذاری در تجدید ارزیابی دارایی ها:

چگونگی محاسبه و ثبت مازاد تجدید ارزیابی

استهلاک، فروش و کنارگذاری دارایی های تجدید ارزیابی شده

تجدید ارزیابی مجدد

ارزیابی تدابیر حسابداری و تجزیه و تحلیل تطبیقی

حسابداری قدرت خردی جاری (CURRENT PURCHASIN POWER ACCUNTING )

روش مورد عمل

سود یا زیان اقلام پولی- در عمل

سود یا زیان اقلام پولی- از نقطه نظر تئوری

مشکلات نظام حسابداری قدرت خرید جاری

ماهیت صورت مکمل

حسابداری بهای تمم شده جاری بر اساس گزارش آقای سندیلند

مفاهیم بنیادی

رد مفاهیم نظام حسابداری قدرت خرید جاری

بررسی تعیین سود تورم دارائیهای غیرپولی

توسعه مفهوم سود نگاهداری

تفکیک سود عملیاتی

روش مورد عمل

مشکلات حسابداری بهای تمام شده جای

مقایسه حسابداری قدرت خرید جاری و بهای تمام شده جاری

حسابداری قدرت خرید جاری (CCP)

حسابداری بهای تمام شده جاری

مفاهیم بنیادی

روش مورد عمل

ترازنامه حسابداری بهای تمام شده جاری

هدفها، آثار و نتایج متصور از تجدید ارزیابی

آثار تجدید ارزیابی

مکانیزمها و روشهای ارزیابی

تجزیه و تحلیل آماری، نتیجه گیری و پیشنهاد

نحوه جمع آوری اطلاعات

ضمائم و پیوستها

پرسشنامه

استاندارد بین المللی حسابداری شماره ۱۵

گزارش آثار تغییر قیمتها

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

پایان نامه مقطع کارشناسی با موضوع سوبیگ

پایان نامه بررسی نقش تلفن همراه و تاثیرات آن بر وضعیت فرهنگی و ارتباطی

پایان نامه WiFi (شبکه های بی سیم)

پایان نامه رابطه تورم و رشد اقتصادی

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام